Home » InRite » Verlies en Rouw

Verlies en Rouwe

Iedereen maakt wel eens momenten van verlies mee. We denken allereerst aan het overlijden van een dierbare en de emoties die hiermee gepaard gaan. Maar ook andere vormen van verlies kunnen een grote impact hebben. Denk aan verlies van een baan, relatie, zekerheden, geloof...

Dan is het fijn wanneer iemand naast je loopt in die zoektocht naar acceptatie. Ik zal geen antwoorden geven, maar loop wel met je mee...